top of page

วีซ่า EB-5

I. วีซ่า EB-5 คืออะไร

วีซ่า EB-5 (วีซ่าที่ใช้การจ้างงานเป็นพื้นฐาน ประเภทที่ 5) สร้างหนทางสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรถูกต้องตามกฎหมายโดยการลงทุนในธุรกิจของสหรัฐอเมริกา และในที่สุดก็ได้เป็นพลเมืองอเมริกัน

  • นักลงทุนสามารถจะลงทุนในพื้นที่จ้างงานที่เป็นเป้าหมาย (TEA) ซึ่งเป็นพื้นที่ในภูมิภาคหรือพื้นที่ที่มีอัตราการไม่จ้างงานสูงก็ได้ การทำเช่นนั้นจะลดต้นทุนลงมาเป็น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  • ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะลงทุนโดยส่วนตัวหรือสามารถทำงานร่วมกับนักลงทุนกลุ่มใหญ่กว่าจากส่วนภูมิภาคก็ได้ ซึ่งมันจะได้รับอนุมัติจากคนกลางที่ตกลงกันไว้และก็จะนำนักลงทุนชาวต่างชาติมาอยู่ด้วยกัน โดยมีนักพัฒนาและได้ค่าคนกลางด้วย

  • นักลงทุนสามารถนำคู่สมรสของตนและบุตรที่ยังไม่สมรสซึ่งมีอายุต่ำว่า 21 ปีเข้ามาสหรัฐอเมริกาได้

  • ชาวต่างชาติต้องลงทุนตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในธุรกิจที่สร้างงานอย่างน้อยสิบงาน 

II.ข้อดีของวีซ่า EB-5 

โปรแกรมวีซ่า EB-5 ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้สมัครเฉพาะจากชาติที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญา ดังนั้นมันจะเปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่ทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องมีผู้จ้างงานคอยสนับสนุนผู้สมัครและผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มใดที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษผู้ลงทุนสามารถพาคู่สมรสและเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่สมรสมาที่สหรัฐอเมริกาได้ และครอบครัวของผู้ลงทุนก็จะได้รับกรีนการ์ดที่มีเงื่อนไขเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี สองปีให้หลังเงื่อนไขเฉพาะในกรีนการ์ดของผู้ลงทุนและครอบครัวก็จะถูกเอาออกไป และหลังจากห้าปีที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยได้อย่างถาวรภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ผู้ลงทุนและครอบครัวก็จะได้เป็นพลเมืองอเมริกันทั่วไปโดยสมบูรณ์

ข้อดี

  • ผู้ลงทุนสามารถอยู่อาศัยที่ใดก็ได้ในสหรัฐอเมริกา ต่างจากวีซ่าบางประเภทที่จะต้องให้ผู้ลงทุนอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ที่ลงทุนทำธุรกิจ

  • หากเป็นวีซ่า E-2 จะต้องลงไปจัดการธุรกิจที่ตนลงทุนไปด้วยตัวเอง แต่วีซ่า EB-5 ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น ผู้ถือวีซ่าผู้ลงทุน EB-5 ไม่จำเป็นต้องจัดการธุรกิจต่างๆ ที่ตนได้ลงทุนไป

  • เมื่อมีรายได้เข้ามาจากธุรกิจของตน ผู้ลงทุน EB-5 ยังสามารถจะทำงานให้ผู้จ้างงานใดในสหรัฐอเมริกาก็ได้ และทำในตำแหน่งใดก็ได้

  • นอกจากนี้ บุตรของผู้ถือวีซ่า EB-5 สามารถทำงานและเข้าศึกษาในโรงเรียนในอเมริกาได้ พวกเขายังมีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษาและค่าเล่าเรียนในรัฐอีกด้วย

  • ผู้ถือวีซ่า EB-5 ไม่จำเป็นต้องออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาใหม่เพื่อต่อวีซ่าเหมือนผู้ลงทุน E-2 เพราะผู้ถือวีซ่า EB-5 จะได้รับวีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราวอยู่แล้ว

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page