top of page

Gagawin namin ang inyong PLANONG IMIGRASYON 

at tulungan kayong makamit ang inyong

PANGARAP SA AMERIKA 

"Ang mga plano ay nabibigo dahil sa kakulangan ng payo,

ngunit kapag may  maraming tagapayo na nagtatagumpay sila."​ Kawikaan 15:22 (TAB)

Paano kami nagtatrabaho

Konsultasyon

Makikinig kami sa kwento ni'yo at tulungan kayong malaman ang mga pagpipilian 

immigration lawyer

Gawin ni'yo

Magtatrabaho kami nang mabuti sa kaso ni'yo

Lumikha ng Plano

Tapos gagawa kami ng pinakamagandang planong imigrasyon para sa inyo

 • Lahat ng kaso ay magkaiba, kaya , importanteng kunin lahat ng kinailangang impormasyon, upang maaprubahan ang inyong aplikasyon. 

 • Pahihintulutan tayo ng ating mga personalised consultation services na malaman at maintindihan kung anuman ang kinalalagyan ng inyong sitwasyon at anu-ano pa ang mga requirements.

 • Aalamin ng mga professional team namin ang mga impormasyon na kailangan nilang malaman mula sa inyo , upang isumite ang natapos na’ng aplikasyon. 

 • Ang inyong personal na katayuan ay aming igagalang tuwina , at ang inyong inpormasyon ay aming pakakaingatan, itago at manatiling privado sa lahat ng oras.

 • Sa sandaling may partisipasyon o tulong mula sa inyo, at naisaayos natin ang lahat ng inpormasyon na kinailangan natin, makakapag-umpisa agad tayong makapagplano.

 • Sa dami ng samo’t saring problema tungkol sa batas ng imigrasyon, kinakailangan talagang may plano na magamit sa bawat nakatalagang aplikante.

 • Sa isang team ng mga propesyonal na may dedikasyon sa trabaho, dalubhasa batas, at mga proseso at gamay na nila ang kanilang mga ginagawa , bibigyan namin kayo ng pinakamagandang pagkakataon ng isang matagumpay na resulta.

 • Ang paglikha at pagsusumite ng iyong aplikasyon ay matrabaho, maraming mga form na dapat kumpletuhin at maraming mga dokumento na kinakailangan. Tutulungan namin kayo sa bawat hakbang ng prosesong ito. 

 • Hindi lamang ang ipaalam sa inyo, kung aling mga form ang kailangan; tutulungan din namin kayong sulatan ang mga form nang sa gayon ay mapanatag kayo na lahat ng bagay ay naisumite nang maayos. 

 • Susuriin ng aming koponan ang lahat upang matiyak na tama ang inyong aplikasyon bago isumite sa mga angkop na departamento.

immigration lawyer

Maaprubahan kayo

Tinutulungan namin kayong  maaprubahan ang kaso ninyo

 • Ang pag-apruba-Kahit sa sandaling ang mga aplikasyon ay naisumite na , mayroon pa ring maraming gagawin. Magiging handa palagi ang aming team doon sa mga nasa katungkulan, upang tumulong sa mga anumang kailanganin pa nila na makakatulong sa pagtiyak ng tagumpay ng inyong aplikasyon.

 • Ang trabaho namin ay hindi pa makukumpleto hangga’t nailalaban namin ang bawat bahagi ng inyong kaso, ngunit hindi namin magagarantiya ang tagumpay ng kaso; pero maasahan ninyong gagawin namin ang lahat ng aming makakaya sa ikakatagumpay nito.

Bilang Isang Serbisyo para sa IMMIGRATION Law FirmTinutulungan namin ang aming mga kliyente na makahanap ng isang pinakamagalndang opsyon upang manirahan sa US

​convenient location

&​ Easy to reach us

Matatagpuan sa San Francisco ang Santamaria Law Firm. Ito ay isang kompanyang serbisyong legal sa San Francisco Bay Area na itinatag sa layuning tanggapin ang mga migrante sa Estados Unidos ng Amerika at tulungan sila sa pagproseso ng kanilang imigrasyon. Ang Amerika ay isang bansa na itinayo maging base rin sa imigrasyon, at ramdam namin na ang mga bagong imigrante ay dapat laging pakitunguhan ng may buong paggalang. Titiyakin namin na sila ay pakisamahan ng may pag-iingat at paggalang at mabibigyan ng mga karapatan na nararapat para sa kanila.

 

Ang Amerika ay isang bansa na  itinayo base sa imigrasyon, at ramdam namin na ang mga bagong migrante ay dapat itatrato ng may buong paggalang. Layunin naming siguraduhin na maibigay ang tamang respeto sa bawat migrante at mabigyan sila ng mga karapatan na nararapat para sa kanila.

Sari-saring Kwalipikasyon at Karanasan

Ang batas ng imigrasyon ng United States ay maaaring isang minahan para sa karaniwang tao, at mayroong maraming kaalaman na kinakailangan sa iba't ibang larangan.Tinitiyak ng aming iba't ibang kwalipikadong myembro ng aming koponan  na tiyaking mayroon kaming sapat na  kaalaman na kailangan, upang maaprubahan ang mga aplikasyon. Gayundin, isinulat ng aming tagapagtatag ang kanyang disertasyon sa PhD tungkol sa batas ng imigrasyon, kaya ang aming kaalaman ay nakabatay sa partikular na larangan ng mga batas at proseso ng imigrasyon ng US.


In Bilang karagdagan sa kakayahan sa  pagsasalita ng wika ng batas sa imigrasyon, nakikipag-talakayan din kami sa Intsik (Mandarin), Ingles, Filipino (Tagalog), Espanyol at Vietnamese. Sa ganitong pagkakaiba-iba ng mga kwalipikasyon, sa lenguahe  at kultura, maaari din naming dalhin sa inyo ang isang serbisyo na magsilbi sa mga migranteng tulad ninyo at  sa mga nasa  malalayong lugar.

Nakikilala sa Kasipagan  at  Maayos na Etika

 

Dito sa Santamaria Law Firm, nagsusumikap kaming maging kilala; bilang isa sa pinakakilala, kagalang-galang at mapagkatiwalaang kompanya ng batas tungkol sa imigrasyon sa buong US. Pakay ng aming pagsusumikap, at kakayahan na matapos ang mga gawain, upang makilala bilang isa sa mga pinakamahusay. Ramdam  namin na lahat ng tao ay dapat mabigyan ng  pagkakataon  saan  man sila nanggaling, at pananatilihin namin ang isang kakaibang International client base.


Ang ilan sa aming mga miyembro ay may direktang kaalaman sa proseso ng imigrasyon dahil sila rin ay mga imigrante mula sa iba’t-ibang bansa.Sila ay nasiyahan na tinanggap sa Amerika, at ikasisiya rin nilang tanggapin ang iba, bilang kapalit. Bilang karagdagan sa mahirap na trabaho, kami rin ay magtatrabaho na may   pinakamahusay na ethical code sa lahat ng oras. Ang lahat ng ginagawa namin ay isinasagawa  namin na may pinakamabuting intensyon para sa aming mga kliyente.

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page