top of page

Ang Aming mga Serbisyo

Bilang Isang Serbisyo para sa IMMIGRATION Law Firm,

Tinutulungan namin ang aming mga kliyente na makahanap ng isang  pinakamagalndang opsyon upang manirahan sa US

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa
Walang asawang mga anak ng may GC
Pag-aasawa: US Citizen
Pag-aasawa: May green card
Mga magulang ng USC
Stepchildren
Mga inampong mga anak
Mga anak ng US Citizens
Mga kapatid ng USC

Petisyon para sa Pamilya

H-1B Visa: Espesyalidad na Hanapbuhay
L-1 Visa: Executive Transferees
P Visa: Mga Atleta, Artist at Mga Pangkat sa Aliwan

Mga Visa para sa Hindi mga Imigrante

Pansamantalang Pinoprotektahang Estado
U Visa: Biktima ng kriminal na Aktibidad
T Visa: Biktima ng Human Trafficking

Makatao

EB-1: Mga inuunang trabahante
EB-2: Advanced Degrees or Exceptional Ability/NIW
EB-3: Mga Bihasang trabahante at Hindi Bihasa

Pagkaroon ng Trabaho  Basi sa Imigranteng Visa

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa
Visa ng Turista
Pagpapalit ng status sa F-1 Visa
F-1 Visa Reinstatement

Mga Visa para sa Turista at Estudyante

Pagtugon sa USCIS o US Embassy
Mosyon para buksan uli
Pagpapaubaya ng 3 o 10 year unlawful presence bar
Pagpapaalis/ Pagtanggal ng Depensa
Provisional Waiver

Pagtanggal/

Pagpapaalis/

Depensa at Pagpapaubaya

Legal na Serbisyo para sa mga Imigrante

sa San Francisco Bay Area at higit pa

Mga Serbisyo ng Abogado ng Imigrasyon

Ang unang hakbang ng maraming tao na pumapasok sa Amerika ay ang pagproseso ng imigrasyon; at dahil diyan, ang aming ekspertong  koponan ay laging handang tumulong at gumabay. Sa mga taong baguhan sa mga proseso at  pamamaraan; maaaring sobrang mahirarapan sa proseso, ngunit para sa amin ito ay bahagi lamang ng trabaho. At di naiiwasan na ang ibang  tao ay  mas gustong bumigay na lamang  sa hamon kaya narito  kami at laging handang ipagpatuloy ang inyong nasimulan.

Alam na alam  namin ang proseso, at alam namin kung paano matiyak na maaprubahan  ang mga aplikasyon ng mga kwalipikadong aplikante. Gagabayan at tulungan namin ang lahat ng aming mga kliyente sa mga proseso, mula sa pagtitipon ng impormasyon, paglikha ng isang plano, sa pagsasagawa ng pag-aapply at tiyakin na palagi kaming nakahandang tumulong; upang tulungang tiyakin na maaprubahanan ang aplikasyon. Gawin naming mas madali ang mga bagay bagay para sa inyo. Gagawin ng aming team ang mas maraming trabaho para sa inyo sa lahat ng aming makakaya. Ang tangi naming layunin  ay ang tulungan kayo sa inyong aplikasyon, at siguraduhin naming  mapagtagumpayan ang lahat at nang matamo rin ninyo ang resulta na inyong inaaasahan.

EB-5 na Attorney

Ang America ay isang bansa o lupain  ng oportunidad, at ang mga  tao mula sa iba't bansa ay binibigyan ng pagkakataon na mamuhunan sa mga negosyo sa bansa. Kung ang mga makabuluhang pamumuhunan ay nagawa, sa pagkakataong ito ang imbestor   ay makakakuha ng ilang mga pribilehiyo, na katulad ng  pagpapahintulot sa kanilang dalhin ang kanilang asawa at mga anak sa Esatados Unidos. Ang ilan ay maaaring maging kuwalipikado sa pagiging isang mamamayan. Kung ikaw ay nasa isang posisyon upang mamuhunan sa isang kumpanya ng Amerika  (na kilala bilang isang "regional center") at nais mong samantalahin ang mga nakahandang mga pribilehiyo, ikasisiya ng aming  grupo na mabigyan kayo ng lahat ng impormasyon na kinakaillangan ninyo, at tulungan kayo sa mga aplikasyon na ginagawa ninyo.

Ang pag-migrate sa Estados Unidos ay hind lang basta pinahihintulutan sa legal na paraan  ang pagpasok sa bansa. Sa sandaling nasa bansa na, ang mga imigrante ay nahaharap din sila sa mga hamon tungkol sa kung gaano sila katagal na  panahihintulutan na manatili, pwedeng magawan ng paraan o hindi  ang maraming isyu na  nagdedetermine sa klase ng buhay nila kapag nasa bansa na  sila.


Marami ang mga  batas na sumasaklaw sa  iba't-ibang  paksa na may kaugnayan sa imigrasyon, at ito ay isang hamon sa mga ordinaryong tao upang malaman kung ano ang susunod na hakbangin. Kahit na sa isang ganap na kwalipikadong kandidato ay walang garantiya na maaprubahan ang kanilang aplikasyon, kung hindi nasusunod ang tamang proseso. Kung minsan, akala mo tapos na at nalampasan mo na  ang isang balakid, iyon pala, mayroon  nanaman palang   panibago ulit. Sa pamamagitan ng tulong mula sa mga tao na nakakaunawa nang mabuti sa mga batas at proseso , ang mga balakid na ito ay magiging mas madaling malampasan.


Sa Santamaria Law Firm, PC nag-aalok kami ng malawak na  serbisyo na higit  sa paunang mga aplikasyon ng imigrasyon. Saklaw lahat ng aspeto ng batas ng   imigrasyon  ng aming  mga highly qualified na propesyonal  na eclectic team  Mula sa mga visa hanggang sa mga pamumuhunan at mga karapatang pantao, layunin namin na tulungan ang mga imigrante sa anumang paraan na magagawa namin. Layunin naming mabigyan   ang mga imigrante ng maaaring pinakamagandang karanasan bilang  migrante sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na matamo ang parehong mga karapatan tulad ng iba, upang maaari din nilang tawaging tahanan ang  Amerika.

Mga Abogado ng Asylum

Para sa mga lumikas mula sa pag-uusig sa ibang panig ng mundo, ang Estados Unidos ay nagbibigay ng ligtas na kanlungan. Milyun-milyong tao ang nasisiyahan sa Amerika matapos magsimula ng isang bagong buhay dito, at maging ikaw rin! Tinatanggap ng bansa ang mga tao na naghahanap ng asylum, ngunit kailangan pa ring sumunod sa mga legal na pamamaraan. Naiintindihan nang maayos ng aming team ang mga batas at proseso  sa asylum, at alam na alam nila kung ano pa ang mga kailanganin  nang matulungang matiyak na mabigyan ng tamang  seguridad ang mga naghahanap ng  tuluyan o pagkupkop.


Marami sa mga naghahanap ng pagpapakupkop ay nangangailangan din ng walang patid  na tulong sa oras na na napanahintulutan na silang manatili sa Amerika. Ang aming mga mgagaling na koponan ay palaging nakahandang tumulong, at  kasiyahan naming gawin ito. Ito ay nagbibigay sa amin ng malaking kasiyahan 'yon malamang  nakatulong kami sa mga tao na magsimulang muli at talagang matawag  nnilang tahanan ang Amerika.

Trabaho at Edukasyon

Tumutulong kami sa  ang mga  visa ng mga turista sa B-1 / B-2 na visa upang baguhin ang F-1 ng mga visa (ngunit isaisip lamang ang tamang panahon sa isyu). Tumutulong kami sa mga internasyonal na mag-aaral na mayroon F-1 visa na baguhin ang kanilang katayuan sa iba pang mga visa tulad ng mga visa sa pagtrabaho gaya ng H-1B, O-1 at iba pang mga visa sa trabaho. Tumutulong din kami sa mga estudyante na patagalin ang kanilang status sa  paraang maunawaan  ito, dahil isa rin namang  guro ng ESL ang aming tagapagtatag.

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page