top of page

วีซ่า E-2

I. วีซ่า E-2 คืออะไร

วีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราว E-2 อนุญาตให้บุคคลอยู่อาศัยและทำงานในธุรกิจบางประเภทที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนเป็นรายบุคคลในสหรัฐอเมริกา

II. สิ่งจำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนี้

สำหรับนักลงทุนในสนธิสัญญาเท่านั้น

 1. ผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องมาจากชาติที่มีสนธิสัญญาการค้าและการนำร่องกับสหรัฐอเมริกา

 2. ผู้ลงทุนต้องลงทุนในธุรกิจที่มีการวิจัยดำเนินงานด้วยเงินจำนวนที่เป็นจริงและลงทุนกับองค์กรที่สุจริตในสหรัฐอเมริกา
  - จะเป็นองค์กรเล็กและมีขอบเขตจำกัดไม่ได้
  - คำว่า “จำนวนเงินที่เป็นจริง” นั้นสัมพันธ์กับมูลค่าทั้งหมดของการซื้อองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นแล้วหรือมูลค่าในการก่อตั้งองค์กรใหม่

  - การลงทุนนั้นต้องเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับสนธิสัญญา

 3. ต้องมีความเป็นไปได้ที่การลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

 4. ผู้ลงทุนต้องพยายามเพื่อจะพัฒนาและชี้นำการลงทุนในองค์กรนั้นด้วยตัวคนเดียวโดยที่เป็นเจ้าของอย่างน้อย 50%

สำหรับพนักงานของนักลงทุนตามสนธิสัญญา

 1. จะต้องถือสัญชาติเดียวกับผู้จ้างงานหลักที่เป็นต่างด้าว

 2. จะต้องตรงกับคุณลักษณะของพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 3. ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในหน้าที่ของผู้บริหารหรือมีคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการเฉพาะองค์กรนั้น

 

III. ข้อดีของวีซ่า E-2

 • การศึกษา : ไม่มีการกำหนดวุฒิการศึกษาตายตัวสำหรับการสมัครวีซ่าประเภทนี้

 • จำนวนเงินที่ลงทุน : ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำ

 • การสนับสนุน : คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่สมรส (อายุน้อยกว่า 21 ปี) ของผู้ลงทุน E-2 สามารถจะได้รับวีซ่า E-2 ด้วยเช่นกัน

 • ระยะเวลาจำกัด : ครั้งละ 2 ปี แต่สามารถสมัครใหม่เพื่อการต่ออายุได้อีก 2 ปีต่อครั้ง ไม่มีจำกัดจำนวนการต่ออายุ

 • การเดินทาง : สามารถเดินทางทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกาได้

IV. ข้อจำกัดของวีซ่า E-2

 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สมัครมีเฉพาะผู้ที่มาจากประเทศซึ่งมีสนธิสัญญาการค้าและการนำร่องกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page