top of page

วีซ่า O-1

I. วีซ่า O-1 คืออะไร

วีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราว O-1 อนุญาตให้บุคคลที่มีความสามารถพิเศษหรือมีผลงานพิเศษในบางด้าน ซึ่งความสามารถหรือผลงานของเขาเหล่านี้เป็นที่รู้จักดีในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ วีซ่า O-1 มีสองระดับ คือ

 • O-1A : สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ หรือนักกีฬา

 • O-1B : สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะซึ่งมีผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือผลงานในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จ

II. สิ่งจำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนี้

คุณต้องแสดงความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ในรายการด้านบน และจะต้องมาที่สหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานในขอบข่ายงานเดียวกับความสามารถพิเศษของคุณ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่างจากใน 8 อย่างดังต่อไปนี้

 1. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นที่รู้จักในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 2. เป็นสมาชิกองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น และได้รับการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 3. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อที่เป็นมืออาชีพหรืออยู่ในตลาดใหญ่และเกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของคุณ

 4. ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินงานของผู้อื่นในขอบข่ายงานเดียวกัน

 5. ได้ทำผลงานต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิชาการ หรือธุรกิจ และผลงานนั้นมีความสำคัญ

 6. ได้เขียนบทความวิชาการลงในวารสารที่เป็นมืออาชีพหรือลงในสื่อหลักอื่นๆ

 7. ได้รับการจ้างในองค์กรที่มีชื่อเสียงและโดดเด่น

 8. ได้รับเงินเดือนสูงสำหรับบริการของคุณ

 

III. ข้อดีของวีซ่า O-1 

 • จำกัดเวลา : เป็นไปได้ที่จะได้รับวีซ่า O-1 เป็นเวลา 3 ปีและต่อวีซ่าได้ไม่จำกัด

 • ระยะเวลาสมัคร : ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของผู้สมัคร

 • ช่วงว่างระหว่างเปลี่ยนวีซ่า : ไม่มี

 • กระบวนการ : สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพสูงได้

 • กรีนการ์ด : เป็นไปได้ที่จะสมัครกรีนการ์ดผ่านวีซ่าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page