top of page

PAHAYAG NG VISION

“Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: ngunit siya na nag-iingat sa kautusan maligaya siya.”

Kawikaan 29:18 (KJV)

Ang aming pangitain ay maging kilala bilang isa sa mga premier na full-service firms ng U.S. immigration law para sa isang internasyonal at iba’t-ibang client base. Patatagin namin ang aming reputasyon sa pamamagitan ng maprinsipyo, magaling at pinag-iigihang pamamaraan. Ang aming tatak ay US Immigration Plan. Kaya, inihahain namin sa mga kliyente ang kanilang mga pinakamahusay na pagpipiliang sa visa, tulungan silang gumawa ng isang visa plan, at  tulungan silang makuha ang kanilang mga layunin sa imigrasyon.

immigration quote

Tandaan, tandaan lagi, na lahat tayo, ikaw at ako lalo na,
ay nagmula sa mga imigrante at mga rebolusyonista."

— Franklin D. Roosevelt

U.S. President (1933-1945)

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page