top of page

เรื่องราวของเรา

ทนายความ ดร. มาร์ค ซานตามาเรีย เป็นลูกชายของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานชาวฟิลิปปินส์ซึ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี 1969 มารดาของเราย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่ด้วยวีซ่าทำงาน เขารู้เรื่องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานอย่างละเอียดผ่านครอบครัวของเขาและการเติบโตมาชุมชนของผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน–เดลี่ซิตี้ แคลิฟอร์เนีย เขาเห็นการดิ้นรนและความประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ของเขาเพื่อจะมุ่งสู่ฝันแห่งชีวิตแบบอเมริกันการได้เห็นความเสียสละที่พ่อแม่ของเราทำเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจให้เขายกย่องพวกท่านผ่านงานหนักของเขาเอง

ผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง  “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย  “เพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลก”

เอเฟซัส 6:1-3

การที่เขาเติบโตมาในชุมชนของผู้ย้ายถิ่นฐานสร้างแรงบันดาลใจให้มาร์คติดต่อรากเหง้าของเขาในฟิลิปปินส์ หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ด้วยปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตแล้ว มาร์คก็เรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ดิลิมานและเขียนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่องของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานชาวฟิลิปปินส์ที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริการะหว่างที่เขียนบทความนี้เขาได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐฯระหว่างทางไปสัมภาษณ์เขาเห็นคนมากมายต่อแถวยาวเพื่อรอพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและถึงกับต้องค้างคืนเพื่อรอทีเดียวมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยที่ได้เข้าไปในสถานทูตอย่างง่ายดายและได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานทูตในขณะที่คนอื่นๆ ต้องรอกันข้ามคืน ด้วยเหตุนั้นเองเขาจึงรู้ว่าระบบการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐต้องได้รับการแก้ไข

จงช่วยรับภาระของกันและกัน ทำดังนี้แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสต์ 

กาลาเทีย 6:2

ความหมายของโลโก้ของเรา

immigration lawyer

โลโก้ของเรามีความหมายมากกว่าปลาธรรมดาตัวหนึ่งมันคือสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ที่แทนพระเยซูและการเรียกชาวคริสต์เพื่อมาเป็น “ผู้หาคนดั่งหาปลา” (มาระโก 1:17)

 

เราจะเป็นผู้หาคนดั่งหาปลาโดยการเป็นมืออาชีพเคารพและเอาใจใส่และจะจดจำเอาไว้เสมอว่าพระเยซูเจ้าซึ่งมีสัญลักษณ์คือไม้กางเขนนั้นจะเป็นศีรษะส่วนสำนักงานกฎหมายจะเป็นหางเราจะดำเนินตามการชี้นำของพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในการพัฒนาระบบการเข้าเมืองนี้ก่อนที่จะเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์มาร์คจึงไปเป็นอาสาสมัครที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหลังจากจบการศึกษาจากคณะนิติศาตร์และได้เป็นทนายความผู้มีใบอนุญาตของรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็ได้ทำงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นฐานให้ได้มีที่ทางของตัวเองเพื่อไปสู่ฝันแห่งชีวิตแบบอเมริกันเหมือนกับพ่อแม่ของเขาและคนอีกหลายล้านคนเขาท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อพบกับลูกค้าของเขาและพรีเซนต์ผลงานให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานและนักลงทุนทั้งหลาย

ด้วยคุณความดีแห่งพระเจ้า – พระเยซู  มาร์คได้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายของ ดร.มาร์ค ซานตามาเรีย  โดยมีทัศนคติเพื่อช่วยเหลือคนทำงาน นักลงทุน และครอบครัวต่างๆ ให้ได้ค้นหาหนทางในการทำงานและอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page