top of page

PAHAYAG ng ​MISYON

“Ibigay mo ang iyong mga pagkilos sa Panginoon,

at ang iyong mga plano ay magtatagumpay.”

Kawikaan 16: 3 (NLT)

Serbisyo

“Huwag kang mapagod sa

pagtulong sa iba.

Gagantimpalaan ka sa tamang

oras, kung hindi ka sumuko."

Mga Taga-Galacia 6: 9 6:9

Naglilingkod kami sa aming mga kliyente. Ang aming mga kliyente ay hindi naglilingkod sa amin.

“Ang bawat pagsisikap 

ay may pakinabang, ngunit ang puro salita 
sa kahirapan ang  humahantong."

Kawikaan 14:23

Nagsusumikap kami para sa ang aming mga kliyente.

“Kahihiyan ang dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbaba'y nagbubunga ng karunungan."
Kawikaan 11: 2

 

Nagsusumikap kami sa pagtatrabaho sa

isang mapagpakumbabang paraan.

“Huwag niyong hayaan ang bawat isa sa inyo na tumingin lamang sa kanyang sarili interes, kundi sa interes din ng iba."

Filipos 2: 4

Pinahahalagahan namin ang mga interes ng aming mga kliyente. 

Nakakatulong na Payo

“Ang mga plano ay nabibigo dahil sa kakulangan ng payo, ngunit kapag may maraming tagapayo na nagtatagumpay sila.”

Kawikaan 15:22 

Naniniwala kami na ang aming mga kliyente ay gumawa ng  mas magaling na pagpasya kapag sila ay napayuhan sila sa propesyonal na paraan sa pamamagitan ng mga karanasan at sapat na kaalaman ng mga legal na propesyonal.

Paggalang

“Kapag ang isang dayuhan ay namamalagi sa inyo sa inyong lupain, huwag ninyo silang saktan. Ang dayuhan na naninirahan sa inyo ay dapat tratuhin bilang inyong katutubo Mahalin ninyo sila katulad ng inyong sarili, sapagkat kayo ay mga dayuhan sa Ehipto. Ako ang Panginoon ninyo at Diyos."

Levitico 19: 33-34

 

“Ang buong kautusan ay naibuod  up sa iisang utos: 'Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’”

Galacia 5:14 

Isasaisip  na ang US ay isang lupain ng mga imigrante, tinatanggap namin ang mga bagong imigrante at itinuturing sila na may y lubos na paggalang.

Luwalhatiin ang Diyos

“Layunin namin na maging  kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa tahanan man ng katawan o malayo man dito.”

2 Corinto 5: 9

 

“Kung ikaw ay kumakain o umiinom o anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos.”

1 Corinto 10:31

Bilang isang tanggapan ng batas na itinatag ng isang Kristiyano, ang aming pinaka layunin ay upang dalhin ay ang Luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng aming propesyonalismo habang iginagalang ang mga kliyente at kasosyo sa negosyo ng iba pang mga pananampalataya.

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page