top of page

ถ้อยแถลงแห่งวิสัยทัศน์

ในที่ซึ่งไม่มีการเผยพระวจนะ สังคมก็โกลาหลวุ่นวายแต่ความสุขมีแก่ผู้ที่รักษาบทบัญญัติ

สุภาษิต 29:18

วิสัยทัศน์ของเราคือต้องการมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในสำนักงานกฎหมายแนวหน้าของประเทศด้านการย้ายถิ่นฐานที่ให้บริการเต็มรูปแบบโดยมีฐานลูกค้าเป็นคนต่างชาติที่มากมายหลากหลาย เราจะเพิ่มพูนชื่อเสียงผ่านวิธีการที่มีหลักการ ชาญฉลาด และขยันขันแข็ง แบรนด์ของเราคือ ‘แผนการย้ายถิ่นฐานเข้ามาสหรัฐอเมริกา’ เราจึงนำเสนอตัวเลือกด้านวีซ่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ช่วยเหลือพวกเขาสร้างแผนการทำวีซ่า และช่วยเหลือให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายด้านการย้ายถิ่นฐานที่พวกเขาต้องการ

immigration quote

จงจำเอาไว้ จำเอาไว้เสมอ ว่าพวกเราทั้งหมด โดยเฉพาะคุณกับผม สืบเชื้อสายจากผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและนักปฏิวัติ”

แฟรงคลิน ดี. รูสเวลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (1933 – 1945)

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page