top of page

ถ้อยแถลงแห่งภารกิจ

จงมอบการงานของเจ้าไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า

แล้วพระองค์จะทรงรับรองแผนงานของเจ้า

สุภาษิต 16:3

บริการ

อย่าให้เราอ่อนล้าในการทำดี 

เพราะถ้าเราไม่ย่อท้อ เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันเหมาะสม

กาลาเทีย 6:9

การพากเพียรทำงานล้วนให้ผลกำไร

ถ้าดีแต่พูดก็ยากจน

สุภาษิต 14:23

เมื่อความเย่อหยิ่งมา ความอัปยศก็ตามมา

ส่วนปัญญามากับความถ่อมสุภาพ

สุภาษิต 11:2

แต่ละคนไม่ควรมุ่งหาประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่ควรคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วย

ฟีลิปปี 2:4

เรารับใช้ลูกค้า 

ไม่ใช่ลูกค้ารับใช้เรา

เราทำงานหนักเพื่อลูกค้าของเรา

เราทำงานหนักในวิถีอันสมถะ

เราให้คุณค่าต่อผลประโยชน์ของลูกค้า

คำแนะนำที่มีประโยชน์

ขาดคำปรึกษาแผนงานต่างๆ ก็ล้มเหลวแต่มีที่ปรึกษาหลายคนทำให้ประสบผลสำเร็จ

สุภาษิต 15:22

เราเชื่อว่าลูกค้าของเราจะตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับคำแนะนำอย่างมืออาชีพ

จากมืออาชีพด้านกฎหมายที่ทั้งรอบรู้และมีประสบการณ์

เคารพ

‘อย่าเอารัดเอาเปรียบคนต่างด้าวในดินแดนของเจ้า อย่าทำไม่ดีกับเขา  เจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิด จงรักพวกเขาเหมือนรักตนเอง เพราะเจ้าเองเคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์ เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

เลวีนิติ  19:33-34

บทบัญญัติทั้งหมดสรุปรวมเป็นข้อเดียวว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” 

กาลาเทีย 5:14

เราระลึกอยู่เสมอว่าสหรัฐอเมริกาคือดินแดนของผู้ย้ายถิ่นฐาน เรายินดีต้อนรับ

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ๆ และปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพอย่างที่สุด

พระเจ้าผู้ทรงเกียรติ

ฉะนั้นเราจึงตั้งเป้าที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยไม่ว่าเราจะอยู่ในกายนี้หรือพ้นจากกายนี้ไป

2 โครินธ์ 5:9

 ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มหรือทำอะไรก็ตาม จงทำทุกสิ่งเพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้า

1 โครินธ์ 10:31

เนื่องด้วยสำนักงานกฎหมายแห่งนี้ก่อตั้งโดยคริสเตียน เป้าหมายสูงสุดของเราจึงเป็นการนำพระเกียรติถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าผ่านความเป็นมืออาชีพของเรา ขณะที่เราก็จะเคารพลูกค้าของเรา

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page