top of page

vawa

I. ANO ANG VAWA?

Ang VAWA, na ang ibig sabihin ay  Violence Against Women ay pinagtibay upang mapabuti ang mga tugon batay sa domestic violence, sekswal na pag-atake at iba pang anyo ng pang-aabuso laban sa may- mga asawa.

II. MGA KAILANGANIN SA PAGIGING KARAPAT-DAPAT

Kung ikaw ay isang naabusong asawa ng isang mamamayan o residente ng Estados Unidos, pwede kang maging karapat dapat sa ilang mga benepisyo tulad ng kakayahang "magpitisyon sa sarili". Ang na-aabusong asawa ay pwedeng makapag-aplay ng VAWA  na siya lang, na kahit na walang partisipasyon ng kanyang asawa sa panahon ng legal na proseso. Bilang karagdagan, habang nakabinbin ang petisyon ng VAWA, ang naabusong  asawa ay  eligible din  sa work authorization, puwedeng hindi siya umalis ng bansa at maprotektahan mula sa pagpapaalis.Sa ibaba, ang pinasimple na proseso ng pag-file ng VAWA.

III. Pangkalahatang-ideya ng Proseso ng VAWA

  1. File Form I-360 (Petisyon para sa Amerasian na Balo , o Espesyal na Imigrante) sa Vermont Service Center (VSC) na may mga dokumentong sumusuporta sa pagpapatunay na naibigay ang mga kailangan.

  2. Susuriin ng USCIS ang iyong aplikasyon at magpadala sila ng "Notice of Prima Facie Eligibility" na puwede mong gamitin upang makakuha ng tulong sa gobyerno, tulad ng Medicare, Title IV Federal Student Financial Assistance, at Section 8 Moderate Rehabilitation Single Room Occupancy ("SRO").

  3. Kung naaprubahan ang aplikasyon, magpapadala ang USCIS ng isang "Notice of Approval" at  "Notice of Deferred Action" (kung hiniling). Ang pagkilos na ipinagpaliban ay tumutukoy sa aplikante na ilegal na pumunta sa U.S., ngunit malamang na hindi ka na i-deport ng USCIS , dahil sa nakabinbin na petisyon ng VAWA.

  4. Maaari mong "ma-iadjust and status mo", na nagpapahintulot sa iyo upang makapag-aplay para sa permanenteng paninirahan habang nasa Adjustability ng US , maaaring mong magawa kung nandiyan lang  ang iyong immigrant visa, ngunit ang bilis ng proseso ay nakadepende sa status ng iyong asawa (US citizen vs. permanent resident).

III. SELF-PETITIONING PARA SA MGA BIKTIMA

Ang mga biktima ay maaaring mag-self-petisyon kung natutugunan nila ang ilan sa mga sumusunod na kailanganin sa ibaba:

  1. Ang nang-abuso ay dapat  US citizen o permanent resident ("green card holder").

  2. Ikaw ay inabuso ng asawa sa panahonng kayo ay mag-asawa (Tandaan: Hindi mo kailangang mag-pakasal  sa nang-abuso sa iyo sa oras ng pag-file ng petisyon ng VAWA).

  3. Ikaw ay nasa ilalim ng "pananakit" o "matinding kalupitan" ng asawa (May kasamang: pagbabanta, pambubugbog, pananampal, pang-aabuso sa emosyon, pamimilit sa pakikipagtalik, pagbabanta sa pagtangay ng inyong mga anak, pagkontrol sa’yo kung saan ka pupunta, sapilitang pagkukulong sa’yo, pagbabanta sa pagpadeport sa’yo).

  4. Naninirahan ka sa nang-aabuso sa’yo nang ilang panahon (Tandaan: Hindi mo kailangang tumira sa nang-aabuso sa’yo ngayon o kapag naisumite  na ang petisyon).

  5. Nagpakasal ka sa iyong asawa na "walang masamang intensyon" hindi dahil sa status ng imigrasyon o ibang mga legal na benepisyo.

  6. Mayroon kang "magandang moral" hindi nakagawa ng anumang  krimen o lumalabag sa anumang mga batas sa imigrasyon, maliban sa pagpunta ng  sa U.S. sa ilegal na paraan

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page