top of page

วาว่า (VAWA)

I. วาว่าคืออะไร

วาว่า (VAWA) เป็นคำย่อของ ‘ความรุนแรงต่อสตรี’ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ผลบังคับใช้เพื่อพัฒนาสังคมโดยตอบโต้ความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ระหว่างคู่สมรส

II. สิ่งจำเป็น

หากคุณเป็นคู่สมรสที่ถูกล่วงละเมิดโดยพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถจะขอรับผลประโยชน์เช่น ความสามารถที่จะ ‘ร้องขอด้วยตนเอง’ หญิงคู่สมรสที่ถูกล่วงละเมิดสามารถที่จะสมัครวาว่าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งสามีระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนี้ ระหว่างการร้องขอวาว่ากำลังดำเนินการอยู่นั้น คู่สมรสที่ถูกล่วงละเมิดยังสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ คุณไม่จำเป็นต้องออกนอกประเทศและจะได้รับการปกป้องจากการเนรเทศอีกด้วย กระบวนการขอวาว่าอย่างง่ายๆ มีดังนี้

III. กระบวนการโดยภาพรวมของวาว่า

  1. ส่งแบบฟอร์ม I-360 (คำร้องสำหรับคนอเมริกัน-เอเชียน ผู้เป็นหม้าย หรือผู้ย้ายถิ่นฐานพิเศษ) ที่ศูนย์บริการเวอร์มอนท์ (VSC) พร้อมเอกสารสนับสนุนที่ใช้พิสูจน์ว่าคำร้องขอของคุณตรงคุณสมบัติ

  2. USCIS จะตรวจดูใบสมัครของคุณและส่ง ‘ประกาศเรื่องเกณฑ์เบื้องต้น’ คุณสามารถจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เช่นการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือนักเรียนในสหพันธรัฐไตเติ้ล 4 และที่พำนักแบบห้องเดี่ยวในศูนย์ฟื้นฟูกลางเขต 8 (SRO)

  3. หากใบสมัครได้รับอนุมัติ USCIS จะส่ง “หนังสือแจ้งอนุมัติ” และ “หนังสือแจ้งผ่อนผัน” (ถ้าต้องการ) การผ่อนผันนั้นหมายถึงผู้สมัครที่มาโดยไม่ถูกกฎหมาย แต่ USCIS จะไม่ค่อยส่งคุณออกนอกประเทศเพราะการร้องขอวาว่ากำลังดำเนินการอยู่

  4. คุณสามารถจะ “ปรับสถานะ” ได้ โดยอนุญาตให้คุณสมัครขออยู่อาศัยถาวรระหว่างอยู่ในสหรัฐอเมริกา การปรับสถานะจะเรียบร้อยเมื่อวีซ่าการย้ายถิ่นฐานของคุณใช้งานได้ แต่ความรวดเร็วขึ้นอยู่กับสถานะของคู่สมรสของคุณด้วย (สถานะพลเมืองอเมริกัน กับ สถานะผู้อยู่อาศัยถาวร) 

III. การร้องขอด้วยตนเองของเหยื่อความรุนแรง

เหยื่อความรุนแรงสามารถร้องขอด้วยตนเองหากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ :

  1. ผู้ใช้ความรุนแรงต้องเป็นพลเมืองอเมริกันหรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (ผู้ถือกรีนการ์ด)

  2. คุณถูกล่วงละเมิดโดยคู่สมรสระหว่างสมรส (หมายเหตุ : คุณไม่จำเป็นต้องคงสถานะสมรสกับผู้ใช้ความรุนแรงต่อคุณระหว่างที่ยื่นคำขอวาว่า)

  3. คุณเข้าข่าย “ถูกทำร้าย” หรือ “ถูกกระทำรุนแรง” โดยคู่สมรส (รวมไปถึงการข่มขู่ ตบ ตี ทำร้ายทางความรู้สึก บังคับให้มีเพศสัมพันธ์ ข่มขู่ว่าจะลักพาบุตรของคุณ จำกัดสถานที่ที่คุณจะไป กักขังหน่วงเหนี่ยวคุณ ข่มขู่ขับไล่คุณออกไป)

  4. คุณอาศัยกับผู้ล่วงละเมิดคุณเป็นบางเวลา (หมายเหตุ : คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยกับผู้ล่วงละเมิดคุณในขณะนี้หรือเมื่อยื่นคำร้อง)

  5. คุณสมรสกับคู่สมรสของคุณ “ด้วยศรัทธาที่ดี” ไม่ใช่สมรสเพื่อสถานภาพการย้ายถิ่นฐานหรือเพื่อผลประโยชน์ทางกฎหมายอื่น

  6. คุณมี “คุณลักษณะที่ทรงคุณธรรม” ไม่ได้ก่ออาชญากรรมหรือละเมิดกฎหมายการย้ายถิ่นฐานใด นอกไปเสียจากมาที่สหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page