top of page

Religious worker

visa

I. Ano ang visa ng mga relihisyosong mangaggawa?

Ito ay isang nonimmigrant visa para sa isang dayuhang mamamayan na pumupunta sa U.S. nang pansamantalang at nagtatrabaho nang hindi bababa sa part-time (average na 20 oras sa isang linggo) ng isang non-profit na relihiyosong organisasyon sa US (o organisasyon na kaanib sa relihiyosong denominasyon ) upang magtrabaho bilang isang ministro o tabahong relihiyoso.

II. Ako ba ay karapat-dapat na Mag-aplay para sa isang R-1 Visa para sa Relihiyosong Manggagawa?

Karapat-dapat kang mag-aplay kung:

  • Ikaw ay isang miyembro ng isang aktwal na relihiyosong organisasyon na nasa  US ang lokasyon;

  • Ang relihiyosong organisasyon ay exempted mula sa pagbubuwis o kwalipikado para sa tax-exempt status;

  • Miyembro ka ng  ng dalawang taon bago ang iyong visa application;

  • Pumasok ka lang sa US bilang isang religious worker o sa pamamagitan ng kahilingan ng isang relihiyosong organisasyon;

  • Nakatira ka at pisikal na nasa  labas ng  U.S. para sa agarang naunang  taon  kung nanatili ka  ng limang  taon sa  klasipikasyon ng R-1 Visa;

  • Sa katapusan ng lawdul status, layon mong umalis(walang kailangan isalaysay ng paninirahan sa  ibang bansa na wala kang intensyong pabayaan)

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page