top of page

EB-5 Visa

I. Ano ang EB-5 Visa?

Ang EB-5 visa (sa kategoriya ng ikalimang mas pabor na kategoriya) ay nagbibigay daan sa mga karapat-dapat na mga namumuhunang dayuhan na maging legal na permanenteng residente sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang negosyo ng U.S. at sa kalaunan, makakakuha ng pagkamamamayan ng Estados Unidos.

  • Ang mga namumuhunan ay maaaring mamuhunan sa isang targeted employment area (TEA) na isang rural na lugar o sa lugar na may mataas na porsyento ng  mga taong walang trabaho, kapag ito’y ginawa  mababawasan nito ang tinatawag na investment threshold ng $ 500,000.

  • Ang mga aplikante ay puwedeng mamili sa pamumuhunan o maaari silang magtrabaho sa mas malaking pool ng mga investors mula sa Regional Center, na inaprubahan bilang mga intermediary ng third-party na kung saan pinagtitipon ang mga dayuhang namumuhunan kasama ang  mga developer, at kumukuha ng  komisyon.

  • Maaari ring dalhin ng  mga namumuhunan ang kanilang asawa at mga anak na  wala pang  asawa at wala pang dalawampung taon gulang  (21) sa U.S.

  • Ang mga dayuhan ay dapat mag-invest kahit saan mula $ 500,000 hanggang $ 1,000,000 USD sa isang negosyo sa US na nakakalikha  ng hindi bababa sa sampung  trabaho.

II. Mga Bentahe ng EB-5 Visa

Ang programa ng EB-5 Visa ay hindi limitado sa mga aplikante mula sa mga partikular na bansang may kasunduan upang magbukas ito ng pagkakataon sa karamihang  tao sa buong mundo. Hindi nangangailangan ng isang employer para maisponsoran ang aplikante, o  humihiling sa aplikante na magkaroon ng anumang mga klaseng espesyal na kaalaman, kasanayan, o karanasan.
Sa pag-apruba, maaring dalhin ng namumuhunan ang kanyang asawa at mga anak na  walang asawa at wala pang dalawangpung taong gulang ( 21) sa U.S. at ang pamilya ay bibigyan ng kondisyonal na green card. Kung maging ok  ang lahat, pagkatapos ng dalawang taon, pwedeng alisin ang bahagi ng kondisyonal na green card  ng investor at ng kanyang pamilya at; nang matapos ng mga  limang  taon na nabigyan ng conditional permanent residency, ang mamumuhunan at ang kanyang pamilya ay maaring  maging naturalized na  mamamayan ng Estados Unidos.

Advantages:

  • Ang investor ay maaaring manirahan kahit saan sa U.S hindi tulad ng ilang mga visa na kinailangan na ang mamumuhunan ay manatili malapit sa investment business;

  • Hindi tulad ng E-2 investor visa na nangangailangan ng personal na pamamahala sa negosyo na kanilang nilagakan  ng puhunan, hindi iyan ay kinailangan para sa isang mayroongg EB-5 investor visa upang pamahalaan ang pagpapatakbo ng negosyo na kanyang nilagakan ng puhunan;

  • Bilang karagdagan sa kita na kinita mula sa kanyang sariling negosyo, ang EB-5 na namumuhunan ay maaari pa ring magtrabaho sa alin mang employer at  posisyon sa U.S.;

  • Bukod sa EB-5 visa holder, kahit na ang kanyang mga anak ay maaaring magtrabaho at pumasok sa paaralan sa U.S. Pwede rin din silang maging kwalipikado para sa mga scholarship at  sa in-state tuition; at

  • Hindi tulad sa E-2 investors, ang mga may hawak ng EB-5 ay hindi na kailangang umalis mula sa US at bumalik para sa mga layunin ng pag-renew dahil ang isang pansamantalang pananatiling visa ay naibigay na sa kanya.

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page