top of page

E-2 VISA 

I. ANO ANG E-2 VISA?

Ang E-2 Non-Immigrant Visa ay nagpapahintulot sa mga indibidwal na mamuhay at magtrabaho sa isang partikular na naaprubahang negosyo na kung saan sila ay personal na mamumuhunan sa loob ng Estados Unidos.

II.MGA KAILANGANIN SA  PAGIGING KARAPAT-DAPAT

PARA SA TREATY INVESTOR:

 1. Ang mga internasyonal na mamumuhunan ay DAPAT na nagmumula sa isang  bansa na may isang kasunduan ng komersyo at nabigasyon sa Estados Unidos.

 2. Nakapaginvest  O ay aktibong namumuhunan ng isang malaking halaga ng pera sa isang bona fide Estados Unidos enterprise.
  - Hindi ito  puwedeng marginal enterprise.
  - Isinasaalang-alang ang pagiging "sapat" sa relasyon sa kabuuang halaga ng alinman sa pagbili ng isang itinatag enterprise o pagtaguyod ng isang bagong enterprise.

 3. - Sapat sa pagsiguro na  natugunan ang treaty investment commitment. 
  - Ang posibilidad na ang pamumuhunan ay magiging matagumpay sa pag-unlad

 4. Maghangad lamang na bumuo at idirekta ang pamumuhunang enterprise sa pamamagitan ng hindi pagbaba sa 50%  ng pagmamay-ari

PARA SA EMPLEYADO NG  TREATY INVESTOR::

 1. Dapat ay kaparehong nasyonalidad ng prinsipal na alien employer

 2. Dapat matugunan ang kahulugan ng isang legal na empleyado

 3. Nakikilahok sa mga tungkuling ehekutibo o sa mga  pinamamahalaan na mga tungkulin  o may mga espesyal na kwalipikasyon na kinakailangan  diyan para sa partikular na enterprise.

 

III. BENTAHE NG E-2 VISA

 • Edukasyon: Walang partikular na bakckground sa edukasyon ang kinailangan para mag-aplay ng visa

 • Halaga ng Pamumuhunan: Walang  kailangang minimum na halaga

 • Sponsorship: Ang mga asawa at mga anak na wala pang asawa  (na nasa ng edad na 21 taon) ng E-2 investors  ay maaari ding mabigyan ng E-2 Visa

 • Limit sa Panahon: (2) Minsanan sa Dalawang taon ngunit maaaring muling mag-aplay ng extension para sa susunod na  (2) dalawa pang taon. 

 • Walang maximum na limitasyon para sa mga extension.

 • Pagbabiyahe: Maaaring magbiyahe sa loob at labas ng Estados Unidos

IV. LIMITASYON NG E-2 VISA

 • Ang mga bansa lamang na may kasunduan sa komersyo at nabigasyon sa Estados Unidos  ang pinapayagan na mag-aplay.

bagong kasO/Konsultasyon
Ang Aming mga Serbisyo

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

Member Logo_2019.jpg

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

Visa ng Hindi Migrante

H-1B Visa

L-1 Visa

E Visa

R-1 Visa

​O-1 Visa

​P Visa

​B1/B2 Visa

Migranteng Visa na Nakabase sa Pagiging Empleyado

EB-1: Mga Trabahanteng may Prayoridad

EB-2: Advanced Degree or NIW

EB-3: Mga Bihasa /Hindi Bihasang Trabahante

EB-4: Mga Relihiyosong Manggagawa at Mga Espesyal na Imigrante

EB-5:Visa ng Inbestor

At Iba pa

Petisyon para sa Pamilya

K-1 (Fiancee/Kasintahan) Visa

Visa ng Kasal

Pagsasaayos ng Katayuan sa pamamagitan ng Kasal

Petisyon para sa mga Miyembro ng Pamilya

Petisyo para sa inampong bata

Humanitarian

Asylum & Refugee

​Temporary Protected Status

​VAWA

U Visa

T Visa

Pag-deport / Hakbangin ng Pagpapaalis

Depensa sa Korte ng Imigrasyon

Mga Waiver ng Unlawful Presence Bar

Mosyon  para sa Pagreopen at Pagreconsider

Santamaria Law Firm
bottom of page